Hakkımızda

Evreni anlayalım (UNAWE), özellikle maddi imkanları kısıtlı bölgelerdeki 4-10 yaş arası çocuklara yönelik geliştirilen ve 2005 yılından beri sürdürülen astronomi eğitimi ve toplumu bilgilendirme programı olarak tanımlanıyor. Dünya Astronomi Birliği tarafından desteklenen programa, 2010 yılında Avrupa Birliği tarafından 2 milyon euro fon ayrıldı ve bu yılın sonundan itibaren de program kendi kaynakları ile yoluna devam edecek..

UNAWE’nin ardındaki temel fikre göre, 4-10 yaş arasındaki çocuklar, bundan sonraki tüm hayatlarını şekillendirecek kültürel dünyalarını, değer sistemlerini inşa etmeye başlarlar.  Astronomi tarafından kazandırılan özgün bakış açısı, örneğin Dünya’yı uzaydan ülkeler arasında sınırlar olmadan görmek gibi, çocukların kendi geleceklerini şekillendirmeleri için gerekli beceri  ve değerleri kazandırmada yardımcı olacaktır.

UNAWE dahilindeki aktivite programları ve eğitim materyalleri, özellikle maddi imkanları kısıtlı bölgelerde de kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor; dolayısıyla bunların maliyetleri ya çok düşük ya da hiç olmuyor.  Astronomi ve onunla ilişkili bilimsel yöntem, daha çok uygulamalı, el-işi etkinliklerle öğretiliyor. Ayrıca, tüm programların uygulanan yerin kültürüne ve diline göre yerelleştirilmesi ısrarla teşvik ediliyor. Böylece çocukların anlatılan hikayelerdeki karakterler ve kültürel arkaplan ile özdeşleşme ve hayatın içinden verilen örneklere aşina olması hedefleniyor.

UNAWE programı, hedef kitlesi çocuklar olduğundan astronomi eğitimi için oldukça etkili bir araç. Programın köşetaşı projelerini Türkiye’de hayata geçirmek ve özellikle maddi imkanları kısıtlı bölgelere ulaşıp yaygınlaştırılması konusunda eğitimcilere ve gönüllülere önemli roller düşüyor. Gelişmeleri TAD ve Evreni Anlayalım internet siteslerinden paylaşmaya devam edeceğiz.

UNAWE'nin uluslararası internet sitesi: www.unawe.org
 
-- >